Waarvoor kan u bij Procura terecht?

Publicatie

Juridische wegwijzer
Leden kunnen het online archief van VZW Actueel raadplegen. Opgebouwd in samenwerking met Larcier Business

 

OPZOEKEN

Advies

Procura levert gratis eerstelijnsadvies aan leden.
Voor complexe vragen zorgen wij voor betaalbaar advies via een van onze partners.

 

EEN VRAAG STELLEN

Opleidingsaanbod

Op basis van vragen van onze leden bouwt Procura een opleidingsaanbod uit voor bestuurders, beroepskrachten en vrijwilligers

 

AANBOD BEKIJKEN

 

 

Boeken in de kijker

COVERcrowdfunding.jpg

 

De vzw & haar financiering

Dit werk behandelt vanuit een managements- en juridisch standpunt alle financieringslijnen van een vzw.
De auteur geeft per techniek drie rubrieken: Wat (is het)? Tips & tricks? Praktijkvoorbeelden? Bij dit laatste geeft hij vele concrete voorbeelden uit de praktijk.

  

   COVERcrowdfunding.jpgDe vzw & haar verzekeringen

Bij gebrek aan specifieke informatie over vzw’s en hun verzekeringen wil deze publicatie de lezer wegwijs maken in nieuwe wetgeving en evoluties in verzekeringen. Naast een overzicht van alle mogelijke verzekeringen voor vzw’s schenkt dit werk eveneens aandacht voor risk management, procedures, administratieve aanpak en concrete tips en tricks.

 

 

 COVERJeroen.jpgDe vzw & haar ontbinding

U bent betrokken bij een te ontbinden vzw, als al dan niet stemgerechtigd lid, dagelijks-bestuurder, bestuurder, directeur, vrijwilliger? Of zoals vaak voorkomt: u cumuleert enkele van die hoedanigheden?
Dan wil u alvast een duidelijk antwoord op deze vragen: Hoe verloopt een ontbinding? Wat kost dat? Wie heeft recht op wat als er activa overblijven? Wat gebeurt er met de schulden? Wie moet men daarbij betrekken? ...

 

 

 COVERcrowdfunding.jpgHet praktijkboek voor crowdfunding

In dit boek leer je wat crowdfunding is en wat je ermee kunt doen. Recente evoluties worden haarfijn uitgelegd: welke platformen stoppen ermee en waarom? Waarom werken sommige formules gewoonweg niet in Vlaanderen of Nederland? Waar zit het echte succes?


COVERJeroen.jpgWetboek vzw, ivzw & stichting

Dit handig wetboek bevat een relevante selectie uittreksels uit de nieuwe Wet VV, uit het Uitvoeringsbesluit en het KB Werkingsmodaliteiten UBO-Register.


UBODe vzw & haar documenten

Deze publicatie is een ideale leidraad voor bestuurders, directieleden en raadgevers bij de dagelijkse werking van hun vzw. De documenten zijn opgesteld als handige modellen voor de dagdagelijkse praktijk en zijn zodanig opgesteld opdat elke gebruiker meteen ook een zicht heeft op de toepassing van het nieuwe WVV.


UBOPraktijkboek voor de VZW

Dit boek is een handige gids voor en over VZW’s, hun raadgevers en advocaten. Het behandelt de belangrijkste onderwerpen met betrekking tot de VZW.

VZW Actueel

Datum: 2024-07-03

jaargang 24, nummer 13