De feitelijke vereniging: nuttig instrument of nieuwe kleren van de keizer?

cover feitelijke vereniging

Nieuwe herziene editie 2019 in het licht van het nieuw WVV*

Auteur: Katrin Meerts, Advocate bij Metis Advocaten

Prijs
57 EUR boekhandelprijs
Procura leden krijgen 20% kroting en betalen slechts 45.6 EUR

Beschrijving
Naast andere fundamentele rechten en vrijheden kennen we eveneens de vrijheid van vereniging. In alle aspecten van de samenleving wordt frequent van dit recht gebruik gemaakt. Zo kan ook “de feitelijke vereniging” ontstaan, waarbij verschillende mensen zich verenigen voor een gezamenlijk, belangeloos doel. De drempel om tot een feitelijke vereniging te komen ligt zeer laag. Dit verklaart waarom de feitelijke verenigingen zo talrijk zijn (van politieke partij tot vakvereniging, van sportclub tot kloosterorde, van oudervereniging tot de conferentie bij de balie). Er kan sprake zijn van een feitelijke vereniging, zelfs wanneer de leden zich hier niet bewust van zijn. Deze lage drempel brengt met zich dat de feitelijke vereniging enerzijds haast antiek is, maar anderzijds ook actueel blijft.

In dit werk wordt stilgestaan bij het begrip “(feitelijke) vereniging”. De feitelijke vereniging bezit geen rechtspersoonlijkheid, zodat ook de gevolgen inzake o.a. aansprakelijkheid hiervan worden onderzocht. Is het mogelijk om de afwezigheid van rechtspersoonlijkheid voor bepaalde feitelijke verenigingen op te vangen, door hen een functionele rechtspersoonlijkheid toe te kennen? Kan tenslotte, analoog aan de situatie voor entiteiten met rechtspersoonlijkheid, de feitelijke vereniging beschikken over een afzonderlijk vermogen? Doorheen het werk wordt een antwoord geboden op (onder meer) voormelde vragen.

*In deze nieuwe bijgewerkte editie wordt rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen sedert de editie 2017.

De voornaamste nieuwigheden:

  • Incorporatie verenigingsrecht in het nieuwe WVV
  • Winst nastreven wordt mogelijk
  • Duidelijke definiëring art. 1:6 WVV
  • Optreden in rechte, nieuwe art. 703 §2 Gerechtelijk Wetboek

Bestellen

Stuur een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.