Wetboek vzw, ivzw & stichting

COVERJeroen.jpgDit handig wetboek bevat een relevante selectie uittreksels uit de nieuwe Wet VV, uit het Uitvoeringsbesluit en het KB Werkingsmodaliteiten UBO-Register.
Onmisbaar voor iedere bestuurder van een Vzw, ivzw of stichting of voor wie hen adviseert.

Op 4 april 2019 werd het nieuwe Wetboek vennootschappen & verenigingen gepubliceerd.

Dit wetboek en zijn uitvoeringsbesluit brengen een hele hoop veranderingen met zich mee die een impact hebben op verenigingen en stichtingen.

Twee experts maakten uit het nieuwe Wetboek en zijn uitvoeringsbesluit een selectie van artikelen die relevant zijn voor vzw’s, ivzw’s en stichtingen. Op die manier hoeft u als vereniging of stichting niet steeds door de voor u irrelevante passages van het Wetboek en zijn uitvoeringsbesluit te bladeren en wordt het volume van deze publicatie beperkt.

Volledigheidshalve werd ook de wetgeving omtrent het UBO-register opgenomen, zodat u met dit wetboek een allesomvattend instrument bij de hand heeft.


Voordelen

 • Wekelijkse bijwerking van alle teksten uit uw Wetboek
 • Toegankelijk via uw smartphone en tablet (versies voor iOS en Android beschikbaar)
 • Uw wet- en regelgeving online en offline beschikbaar
 • Eenvoudige en praktische toegang tot de artikels dankzij de zoekmotor
 • Gratis: Met de app LARCIER CODE heeft u altijd en overal kosteloos toegang tot de volledige rijkdom van uw Wetboeken via uw smartphone of tablet.

Samengesteld door

 • Jeroen Léaerts: Algemeen coördinator Procura
 • Katrin Meerts: Advocate bij Metis Advocaten

Kostprijs

leden: € 15
niet-leden: € 20

Bestellen

Stuur een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De feitelijke vereniging: nuttig instrument of nieuwe kleren van de keizer?

cover feitelijke vereniging

Nieuwe herziene editie 2019 in het licht van het nieuw WVV*

Auteur: Katrin Meerts, Advocate bij Metis Advocaten

Prijs
57 EUR boekhandelprijs
Procura leden krijgen 20% kroting en betalen slechts 45.6 EUR

Beschrijving
Naast andere fundamentele rechten en vrijheden kennen we eveneens de vrijheid van vereniging. In alle aspecten van de samenleving wordt frequent van dit recht gebruik gemaakt. Zo kan ook “de feitelijke vereniging” ontstaan, waarbij verschillende mensen zich verenigen voor een gezamenlijk, belangeloos doel. De drempel om tot een feitelijke vereniging te komen ligt zeer laag. Dit verklaart waarom de feitelijke verenigingen zo talrijk zijn (van politieke partij tot vakvereniging, van sportclub tot kloosterorde, van oudervereniging tot de conferentie bij de balie). Er kan sprake zijn van een feitelijke vereniging, zelfs wanneer de leden zich hier niet bewust van zijn. Deze lage drempel brengt met zich dat de feitelijke vereniging enerzijds haast antiek is, maar anderzijds ook actueel blijft.

In dit werk wordt stilgestaan bij het begrip “(feitelijke) vereniging”. De feitelijke vereniging bezit geen rechtspersoonlijkheid, zodat ook de gevolgen inzake o.a. aansprakelijkheid hiervan worden onderzocht. Is het mogelijk om de afwezigheid van rechtspersoonlijkheid voor bepaalde feitelijke verenigingen op te vangen, door hen een functionele rechtspersoonlijkheid toe te kennen? Kan tenslotte, analoog aan de situatie voor entiteiten met rechtspersoonlijkheid, de feitelijke vereniging beschikken over een afzonderlijk vermogen? Doorheen het werk wordt een antwoord geboden op (onder meer) voormelde vragen.

*In deze nieuwe bijgewerkte editie wordt rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen sedert de editie 2017.

De voornaamste nieuwigheden:

 • Incorporatie verenigingsrecht in het nieuwe WVV
 • Winst nastreven wordt mogelijk
 • Duidelijke definiëring art. 1:6 WVV
 • Optreden in rechte, nieuwe art. 703 §2 Gerechtelijk Wetboek

Bestellen

Stuur een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Praktijkboek voor de VZW

COVERJeroen.jpg

Auteur: Dirk A.J. Coeckelbergh

Prijs
75 EUR boekhandelprijs
Procura leden krijgen 10% korting en betalen slechts 67.50 EUR

Beschrijving
Sinds 1 mei 2019 geldt er een nieuwe wetgeving voor VZW’s in België en ook de afgelopen drie jaar veranderde er veel op wetgevend vlak.

Dit boek is een handige gids voor en over VZW’s, hun raadgevers en advocaten. Het behandelt de belangrijkste onderwerpen met betrekking tot de VZW. Elk hoofdstuk begint met een toelichting van de wijzigingen uit de afgelopen drie jaar, zodat de meer ervaren bestuurder of adviseur op de hoogte is van de recente wijzigingen. Vanzelfsprekend behandelt het boek geactualiseerde invalshoeken, waarin de wijzigingen geïntegreerd zijn. Bij de besprekingen wordt systematisch verwezen naar de nieuwe wetgeving.

Het boek is opgesteld in vraag- en antwoordvorm zodat u uw vragen gemakkelijk terugvindt in het boek.

Dirk A.J. Coeckelbergh studeerde Rechten, Politiek-Sociale wetenschappen, Innovatieve marketing, Cultuurmanagement en Vredesmanagement. Hij is reeds meer dan dertig jaar gespecialiseerd in de kruising recht & realiteit, geld & ethiek, economie & non-profit, harde & zachte waarden. Hij is auteur van meer dan dertig boeken. Rond VZW’s publiceerde hij al meer dan vijftien boeken. Hij is oprichter van ettelijke tijdschriften en boekenreeksen voor VZW’s en kernredactielid van en publicist in tijdschriften voor materies rond VZW’s, waaronder “VZW Actueel”.

 

Bestellen

Stuur een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De vzw & haar documenten

COVERJeroen.jpg

 

Auteur: Jeroen Léaerts

Prijs
45 EUR boekhandelprijs
Procura leden krijgen 10% korting en betalen slechts 40,50 EUR

Beschrijving
Deze publicatie is een ideale leidraad voor bestuurders, directieleden en raadgevers bij de dagelijkse werking van hun vzw.

De documenten zijn opgesteld als handige modellen voor de dagdagelijkse praktijk en zijn zodanig opgesteld opdat elke gebruiker meteen ook een zicht heeft op de toepassing van het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

Dit boek werd samengesteld door Jeroen Léaerts, algemeen coördinator– jurist bij Procura vzw. Het adviseren en begeleiden van vzw’s behoort dan ook tot zijn dagdagelijks werkterrein. Hij publiceerde reeds meerdere artikelen en eveneens is hij hoofdredacteur van “VZW Actueel”, zijnde een tijdschrift voor materies rond vzw’s.

Dit boek is het eerste in de reeks De vzw &.

 

Bestellen

Stuur een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.