Vzw-studiedag door Escala

22 november 2019 09:00
De duizenden vzw's die in Vlaanderen actief zijn op het vlak van zorg, onderwijs, sociaal-cultureel werk, sport, ... betekenen een enorme verrijking voor onze samenleving.

Met deze studiedag biedt Escala i.s.m. Procura inspiratie, expertise en concrete handvaten aan de bestuurders die betrokken zijn bij het beleid van vzw's. Uiteraard zijn deze sessies ook zinvol voor directie en stafleden. In mei 2019 organiseerden we deze studiedag een eerste keer in de Escala campus te Brugge en omwille van het grote succes hernemen we deze graag.

Bepaalde bestuurders die actief betrokken zijn bij het beleid van vzw's hebben vanuit hun professionele activiteiten of ervaring al heel wat ervaring en kennis omtrent het reilen en zeilen van een vzw. Maar ook dan is het steeds bijblijven en blijft ook ervaringsuitwisseling een meerwaarde.

Anderen zijn enkel in hun vrije tijd actief in een vzw en dan is het niet altijd evident om alle expertise in huis te hebben of bijvoorbeetd te beoordelen of alles correct verloopt en om eventuele oplossingen te vinden voor een stroef lopende bestuurswerking.

Deze studiedag is de ideale gelegenheid om eventueel samen met andere bestuurders inspiratie op te doen voor uw organisatie en de banden aan te halen in een aangenaam kader.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dankzij de verschillende modules waaruit u vrij kan kiezen, stellen we nuttige kennis en ervaring ter beschikking, zowel voor de startende als de meer ervaren bestuurder. Hieronder begrijpen we al wie actief betrokken is bij het bestuur of beleid van de vzw: zowel bestuurders en directieleden van de grote of kleine vzw's als actieve vrijwilligers in kleine vzw's. 

Programma

09u15 
Actua: het Nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen toegepast voor VZW's 

13u00
Aansprakelijkheid en verzekeringen 

14u50
Samenwerking tussen VZW's 


Good governance bestuursorganen 

16u20

16u30
Receptie aangeboden door Procura

Voor INSCHRIJVING & MEER INFORMATIE over de onderwerpen en de sprekers
verwijzen we u graag naar de website van Escala of klik hier.