Goed besturen in de social-profit

30 mei 2017 14:00 tot 17:00

De succesrijke raad van bestuur anno 2020

Wie is de social-profitondernemer? Met het antwoord op deze vraag start de opleidingsnamiddag die u wegwijs maakt in de voorwaarden voor het goed besturen van uw social-profitorganisatie. Ann Gaublomme, directeur van de Vereniging voor Social Profit Ondernemingen, VERSO, geeft als opwarmer het antwoord en formuleert enkele vaststellingen n.a.v. het project dat VERSO en de Koning Boudewijnstichting in opdracht van de Vlaamse overheid lanceerde eind 2016. Meer info hierover leest u op www.goedbestuur.be 

Tijdens deze namiddag gaat Frank Cuyt vervolgens met u op zoek naar de succesfactoren voor goed bestuur. Welke zijn de noodzakelijke voorwaarden voor en kenmerken van een goed bestuurde organisatie? Voor deze namiddag graast de spreker uit 20 jaar praktijk van advisering aan voorzitters en directeurs in welzijns- en zorgorganisaties. Vijf structurele onderdelen van een raad van bestuur worden behandeld: de leden, de werking, de cultuur, de voorzitter en de comités.

Uitgebreid wordt gezocht naar het profiel van de bestuurder met de vraag: Bestaat er een archetype van de zogenaamde ‘excellente bestuurder’ of kunnen we beter de wenselijke kenmerken formuleren? Een volgend luik belicht het voorzitterschap. Welke voorzitter wensen we aan het hoofd van ons bestuur en wat is zijn taak? Een kritische succesfactor is het ‘tweespan’ van voorzitter en directeur. Aan de hand van enkele metaforen geeft Frank Cuyt aanbevelingen en suggesties voor uw praktijk.

Na deze namiddag heeft u als deelnemer een handig overzicht van kenmerken en een lijst van valkuilen voor het functioneren van het voorzitterschap, van de bestuurder en de raad van bestuur waarmee u in uw organisatie meteen aan de slag kan.

Wie is Frank Cuyt?

Na een opleiding aan de Universiteit Gent als licentiaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen – specialisatie ortho – was Frank twintig jaar actief als coach, directeur en bestuurder van de professionele zorg voor personen met een handicap (1972-1989).

Na een leerzaam intermezzo als expert-raadgever gehandicaptenbeleid (zorg/tewerkstelling) binnen de Vlaamse regering (1989-1992) was hij verantwoordelijk als stichtend CEO van de fusieorganisatie het Vlaams Welzijnsverbond (1994-2015). In deze functie was hij bijzonder bevoegd voor het ondersteunen en coachen van besturen van 700 voornamelijk welzijns- en zorginitiatieven en was hij woordvoerder/onderhandelaar voor de werkgeversdelegatie in meerdere PC’s van de sectoren 305, 319 en 331. Hij is verder stichtend bestuurder van o.a. VESOFO, koepel sociale fondsen non profit, VIVO, de Europese koepel EASPD en van de federale en Vlaamse werkgeverskoepels UNISOC en VERSO.

Momenteel is Frank bestuurder-opdrachthouder van PROCURA vzw, het kenniscentrum van de non-profit en de sociale economie binnen het netwerk van Beweging.net en bestuurder van verschillende non-profit-initiatieven in de jeugdhulp, het onderwijs en de zorg. Hij is organisator van diverse projecten rond versterking van het bestuur en de directie o.a. betreffende innovatie, ‘position switch’, sociaal ondernemen, samenwerking en goed bestuur.

Deelnameprijs: 

50 euro btw inclusief (leden)
60 euro btw inclusief (niet-leden)

 

INSCHRIJVEN