Is mijn vzw financieel solide?

8 juni 2017 09:30 tot 16:30

Programma

Is mijn vzw financieel solide? Stefaan Tuytten (SBB)

Wanneer: 8 juni 2017 van 9u30-16u30

Waar: Martelarenlaan 8, Leuven

Deelnameprijs:
150 euro btw inclusief (leden)
190 euro btw inclusief (niet-leden)

Broodjeslunch inbegrepen

Omschrijving

Een goed financieel beleid is, zeker in deze tijden van crisis, van cruciaal belang voor een vereniging. Het begrip ‘financieel beleid' omvat vele aspecten.

Vooreerst moet de vereniging de toekomstige werking begroten. Een sluitende begroting is veel meer dan een ‘nulresultaat' op het einde van de rit. Een begroting is maar sluitend indien deze de financiële soliditeit van de vereniging niet ondermijnt. Het opstellen van een sluitende begroting is teamwerk. Hoe men een succesvol begrotingsbeleid kan voeren... Welke consequenties dit heeft op de totale werking van de vereniging... Hoe moet beoordeeld worden of de begroting uiteindelijk sluitend is... Deze onderwerpen worden uitgebreid behandeld.

Een vereniging heeft maar een toekomst indien zij financieel solide is. De beoordeling van financiële soliditeit van een vereniging is fundamenteel verschillend van een benadering zoals van toepassing op een commerciële organisatie. We bekijken welke aspecten cruciaal zijn en hoe we beleidsmatig, indien nodig, kunnen remediëren.

Ook verenigingen worden geconfronteerd met investeringen. Investeringsbeslissingen slorpen een belangrijk bedrag aan financiële middelen op. Het is derhalve belangrijk dat dergelijke beslissingen weloverwogen worden genomen. Hoe komt men tot een onderbouwde investeringsbeslissing? Welke zijn de voor de social profit relevante technieken?

Investeringsbeslissingen zijn maar verantwoord als het project niet overmatig risicovol is. Hoe kan men het risicogehalte van een investeringsproject meten? Kan men zich indekken tegen risico's?

Tot slot moet elk investeringsproject gefinancierd worden. Eigen middelen versus vreemde middelen. Langetermijnmiddelen versus korte termijn middelen. Dit dient goed overwogen te worden, wil men de toekomstige financiële gezondheid van de vereniging niet in het gedrang brengen.  

 

INSCHRIJVEN